Bijbels Dagboek

 

jaaruitgave

Titel
Ontstaan
Veel mensen geloven wel in God, maar ze voelen zich niet echt thuis in een kerk of gemeente. Soms zelfs niet in de groepering waarvan ze zelf deel uitmaken.
Vanuit eenzelfde onrustgevoel is een aantal mensen de bijbel opnieuw gaan lezen om te verstaan wat God hun in Zijn woord voor de praktijk van het leven te zeggen heeft. Van daaruit is dit dagboek ontstaan.
 
De stukjes in het dagboek blijken voor veel mensen en gezinnen veel te betekenen. In een tijd dat veel christelijke woorden nauwelijks meer zeggingskracht hebben, wordt de behoefte aan woorden die je wezenlijk raken sterker. Gezien de reacties van lezers is de boodschap die in dit dagboek klinkt, voor velen een steun in hun zoektocht naar de werkelijkheid van God en de liefde van Christus.
Schrijver
Herman Kloppenburg (1930-2009), de schrijver van het dagboek, gaf leiding aan een bloeiende christelijke leefgemeenschap (de B’ulah-hoeve) die inmiddels meer dan 45 jaar bestaat. Men wil daar leven vanuit een bijbels realisme. Een groot aantal mensen, die op zoek zijn naar de werkelijkheid van het Koninkrijk van God in het dagelijkse leven, vindt er door de jaren heen een geestelijk thuis.
Elke derde zaterdag van de oneven maanden is er een Open Dag op de B'ulah-hoeve. Indien u kennis wilt maken met de B'ulah-hoeve, dan bent u van harte welkom! Zie hier voor meer informatie.
Inhoud
De dagpagina's bestaan uit een bijbelgedeelte en een overdenking. De bijbeltekst bovenaan de bladzijde geeft een korte samenvatting van het gelezene.
 
Het bijbels dagboek wordt ook onder de titel ‘Brood voor het hart’ als maandperiodiek 12x per jaar uitgegeven. Daarnaast is er de boekuitgave ‘Niet alleen van brood...’ met 430 bladzijden in een zachte kaft. De tekst is door de jaren heen vrijwel onveranderd gebleven. De extra's die dit boek biedt vergeleken met het maandelijkse periodiek zijn:
 
Een aanhangsel
Bij de jaaruitgave is een aanhangsel gevoegd met de niet aan vaste datum gebonden feesten in de periode van Palmzondag tot en met Pinksteren. Elk feest wordt voorafgegaan door een inleiding waarin de oorsprong ervan in het kort wordt uiteengezet. Door de toevoeging van dit aanhangsel is het boek ieder jaar opnieuw te gebruiken. Tevens is een chronologisch overzicht opgenomen van de gebeurtenissen gedurende de laatste dagen van Jezus' leven op aarde.
 
Thema stukjes
Dan zijn er nog enkele themastukjes opgenomen, verspreid door het boek, onder de titel 'Zomaar gedacht'. Deze gaan over de onderwerpen: dankbaarheid, lijden, genade en kennis.
 
De uitvoering
Het boek is verrijkt met een aantal expressieve gewassen pentekeningen waarvan er een de omslag siert. De tekenares heeft zich laten inspireren door de boodschap van het boek. De verzorgde vormgeving en degelijke uitvoering maken het boek tot een extra waardevol geschenk of bezit.