Introtekst
April2022
ZoMaDiWoDoVrZa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

30 april
„Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” 1 Kor.11:1
Lezen: Galaten 1:6-10 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Wanneer we de Bijbel veel en aandachtig lezen, gaan wij steeds meer ontdekken dat het Evangelie niet los te denken is van de persoon die het brengt.
Een paar dagen geleden lazen we: „Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het Woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na”. Ook hier werd weer duidelijk de aandacht gevestigd op de persoon. Paulus zegt het onomwonden: „Wordt mijn navolgers”.
Het is ook begrijpelijk, „want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht” (1Kor.4:20). En kracht kan zich alleen openbaren als er geloof is. Zonder mensen is er geen geloof! In het eerste vers van wat wij lazen, komt dit ook weer naar voren: „Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander Evangelie”. Men liet zich dus van Paulus en het woord dat hij bracht, afleiden tot andere personen en hun woord.
Zelfs wanneer twee mensen hetzelfde spreken, kan het toch een ander woord zijn, omdat de ene een woord spreekt dat door zijn eigen leven is heengegaan en de ander spreekt slechts als een naprater, dus zonder kracht.
Dat was ook een heel groot verschil tussen Jezus en de schriftgeleerden: „want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden” (Matt.9:27). Jezus riep de mensen op om Hem te volgen in een afhankelijk leven van God, daarom werd Hij gekruisigd. Paulus, verrukt van de openbaring van Jezus, werd Zijn navolger en stierf de marteldood.
Begrijp het toch dat iemand die nog tracht mensen te behagen, geen dienstknecht van Christus kan zijn!

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag