Introtekst
November2021
ZoMaDiWoDoVrZa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

30 november
„En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.” Joh.14:13
Lezen: Lucas 11:1-13 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
De discipelen waren allen vrome Joden die van jongs af aan hadden leren bidden. Maar sinds zij Jezus hadden horen bidden, begrepen ze dat werkelijk bidden heel wat anders is dan mooie vrome gedachten omhoog zenden. Daarom zei één van hen: „Here, leer ons bidden”, waarop Jezus hun vele aanwijzingen geeft (Matt.6:6-9) en tenslotte een voorbeeld. Hij geeft geen formuliergebed, maar een voorbeeld om in de juiste gezindheid tot God te gaan. Daarom zegt Hij: „Bidt gij dan aldus” dat wil zeggen, op deze wijze.
Als we ophouden om het 'Onze Vader' als een formuliergebed na te zeggen en leren om in de gezindheid van het „Onze Vader” een eigen gebed te bidden, dat rechtstreeks uit een wedergeboren hart tot God uitgaat, dan worden onze gebeden weer zinvol en kunnen we weer antwoord vanuit de hemel verwachten.
„Uw Naam worde geheiligd” wil zeggen: als wij ons hart op God richten, wij beginnen met Zijn Naam groot te maken in lofprijzing en aanbidding.
„Uw Koninkrijk kome” wil zeggen: als wij ons biddend op God richten, wij dat moeten doen in het besef dat Zijn Koninkrijk baan zal breken op aarde. Hier ligt de basis van de wezenlijke onderwerping van onze wil aan Zijn Koninklijke Wil. Daarom is het goed om ons diep te buigen voor Hem en niet alleen met ons hart, maar ook met onze lippen eerbiedig te belijden dat, net als in de hemel, ook in ons hart Zijn Wil geschiede... Ach, wanneer we in die gezindheid bidden, wordt het haast begrijpelijk dat ons hart dan alleen nog maar dingen kan vragen waarin Hij verheerlijkt wordt en dan zal Jezus ons gebed ook kunnen verhoren!

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag