Introtekst
Juli2022
ZoMaDiWoDoVrZa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

9 juli
„Dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken.” Jer.3:16b
Lezen: Hebreeën 8:1-13 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
In dit gedeelte wordt gesproken over de schaduwdienst die in het Oude Testament verricht werd. Mozes moest een tabernakel maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Ook de priesterdienst, in de wetten duidelijk omschreven, diende alleen maar om de mens voor te bereiden op de priesterdienst van alle gelovigen. Natuurlijk is de tabernakel die op de berg getoond werd, van een geheel andere waarde dan de materiële uitvoering ervan, zoals die hier op aarde gebouwd werd. In Openbaring lezen we: „Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods”(Openb.3:12a). En Petrus zegt: „En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis”(1Pet.2:5a). Heel de schaduwdienst van het Oude Testament wijst heen naar de geweldige, eeuwige eredienst, waarbij Jezus Zelf de Hogepriester is. De gelovigen van alle eeuwen verrichten daar een eeuwige priesterdienst, waarvan wij hier op aarde moeilijk de volledige strekking kunnen vatten. De profeet Jeremia zegt dat als God Zijn eeuwig verbond met Zijn volk Israël vernieuwt, er niet meer een Ark van het Verbond gemaakt zal worden, niemand zal er zelfs maar aan denken. Dit lijkt in tegenstelling met wat Ezechiël zegt: „En de volken zullen weten dat Ik, de Here, het ben die Israël heilig, doordat Mijn heiligdom voor eeuwig temidden van hen staat”(Ez.37:28). Doch dan zal niet de schaduwdienst hersteld worden, maar de heerlijkheid des Heren Zelf zal neerdalen. Het Nieuwe, Hemelse Jeruzalem zal neerdalen: „En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden”(Openb.22:5).

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag