Introtekst
Januari2021
ZoMaDiWoDoVrZa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema.

12 januari
„En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden.” Gen.26:4b
Lezen: Psalm 67 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
De psalmdichter bidt om de zegen van God over allen die het van God verwachten. Deze zegen vraagt hij niet omdat het zo fijn is om Gods zegen te ervaren voor onszelf. Neen, hij vraagt deze zegen voor de gelovigen als een toerusting om voor anderen tot zegen te zijn. Dat is ook het grote geheim van de zegen van God. Die ervaren we alleen in het verlangen om voor anderen tot zegen te zijn.
Mensen die van knusse samenkomsten houden, bedriegen zichzelf als ze denken dat de gemoedsaandoeningen die ze daar opdoen, iets te maken hebben met de zegen van God.
Door de werking van de Heilige Geest wordt er in ons hart een verlangen geboren dat anderen, door ons leven heen, de weg van God zullen leren kennen, zodat alle volken Zijn heil zullen zien. Dan aarzelt God niet om ons de volheid van Zijn Geest toe te vertrouwen, waardoor Hij ons in staat stelt om betrouwbare getuigen van Hem te zijn in deze wereld. Laten we daarom vragen of God ons wil verlossen van het op onszelf gerichte verlangen naar een zegen uit de hemel.
We moeten elkaar steeds weer voorhouden en voortdurend in herinnering brengen, al psalmen en geestelijke liederen zingend en Gode dank brengend in onze harten, dat het voor ons, als Christenen, het hoogste doel en de grootste vreugde moet zijn dat alle natiën zich verheugen en jubelen in de Here, hun God. Dit vreugdevolle gebeuren zal er alleen zijn, als alle mensen om ons heen in ons leven zien, hoe God ons zegent in het werk van onze handen: „De aarde gaf haar gewas”.
Die zegen zal er zijn, als we iedereen om ons heen willen laten delen in het gezegend zijn door God.

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
28/03Palmzondag
29/03Maandag
30/03Dinsdag
31/03Woensdag
01/04Donderdag
02/04Goede Vrijdag
03/04Zaterdag
04/04Paaszondag
05/04Paasmaandag
13/05Hemelvaartsdag
23/05Pinksterzondag
24/05Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag