Introtekst
Januari2021
ZoMaDiWoDoVrZa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema.

9 januari
„Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.” Ef.2:8
Lezen: Handelingen 3:11-26 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Er was een groot wonder gebeurd. Vandaar dat Petrus en Johannes vol verbazing werden aangestaard. Het volk dat toestroomde, vond deze twee mannen heel geweldig. Wat moesten deze mannen toch een enorme kracht en grote godsvrucht hebben om dit te presteren!
Maar Petrus en Johannes houden zoveel van hun Here, dat ze het niet verdragen dat zij, in plaats van Jezus, de eer zouden krijgen. Daarom spreken ze tot de toegestroomde menigte meteen over de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Daarom vertellen ze vol liefde over Jezus, die wel door de mensen gedood was, maar die door God is opgewekt uit de doden! En het was die Jezus, de opgestane Here, die deze verlamde man geloof tot genezing geschonken had!
Ach, we kunnen onszelf wel opschroeven tot een bepaald geloof, maar het werkelijk geloven is heus een gave van God, een geschenk uit de hemel dat niet verworven kan worden, maar eenvoudig in ontvangst genomen mag worden met een dankbaar hart. Geloof dat je jezelf verwerft is afgoderij, ook al verwerf je door het bestuderen van de Bijbel een geloofsleer over Jezus! God haat de afgoderij en het is deze afgoderij, ook de christelijke, die maakt dat God zich voor ons verbergt. We kunnen met ons hele hart geloven dat het verhaal van deze genezing echt gebeurd is, omdat het in de Bijbel staat. Maar om zélf te beleven door geloof genezing te ontvangen, ontstaat alleen door veel beproevingen heen, in het meer en meer Hem leren kennen als de opgestane Here, net als Petrus en Johannes. Want zo alleen leren we om alle afgodendienst als zonde te belijden en te verwerpen. Alleen dan ontstaat een heldere relatie met God, die, net als in de Bijbel, dan blijkt onze Geneesheer te zijn.

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
28/03Palmzondag
29/03Maandag
30/03Dinsdag
31/03Woensdag
01/04Donderdag
02/04Goede Vrijdag
03/04Zaterdag
04/04Paaszondag
05/04Paasmaandag
13/05Hemelvaartsdag
23/05Pinksterzondag
24/05Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag