Introtekst
Februari2022
ZoMaDiWoDoVrZa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

6 februari
„Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.” Joh.8:51
Lezen: Johannes 14:15-24 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
In dit gedeelte van de woorden van onze Here Jezus Christus komt naar voren, dat liefde en gehoorzaamheid bij elkaar horen. „Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren”, zegt Jezus. Maar als wij Hem niet liefhebben, hoe zouden wij Hem dan durven vertrouwen? God vraagt niet dat wij Hem zullen vertrouwen, als we Hem niet eerst hebben leren kennen. God ontmoette Mozes bij de brandende braamstruik, voordat Hij hem de opdracht gaf om het volk der Hebreeën uit Egypte te leiden (Ex.3:2).
En God openbaarde Zich eerst aan Gideon, voordat Hij hem als richter aanstelde over Israël (Richt.6:21v.v.).
Zo zouden we nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel kunnen aanhalen, ook vanuit het Nieuwe Testament, denk maar eens aan de aankondiging aan Maria van Jezus’ geboorte en aan de roeping van Saulus van Tarsen.
Nee, God is niet een vreemde, onbekende macht, die ergens vanuit de oneindigheid ons Zijn bevelen geeft, maar Hij daalde vanuit die oneindigheid neer in de persoon van Jezus. En de mensen die Hem liefkregen, wilden ook niets liever dan Hem gehoorzamen.
Toen Jezus, door Zijn dood aan het kruis op Golgota, voor ons weer de weg geopend had tot God, heeft Hij de Heilige Geest gezonden naar de aarde, de Geest der Waarheid, om tot in eeuwigheid bij ons te zijn. Wanneer wij door de Geest der Waarheid de waarachtige God leren kennen, dan willen we ook niets liever dan Hem toebehoren, Hem gehoorzamen in alles.
En als wij in alle dingen Hem gaan gehoorzamen, beleven we het heerlijke wonder, dat de Vader en de Zoon komen om Zich steeds meer aan ons te gaan openbaren en door ons heen aan allen, die God tot onze naasten maakt!

We starten weer met stilteretraites!
Er is nog plaats bij de eerstkomende stilteretraite van 2 t/m 4 februari:
Stilteretraitie op de Kleine Hoeve

Reageren Printen Mail-a-friend

Meldt u hier aan om het dagboek per e-mail te ontvangen.


Vindt u deze site waardevol? Een donatie wordt zeer gewaardeerd!
 
Feestdagen 2022-2023
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag