Introtekst
Januari2023
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.

12 januari
„En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden.” Gen.26:4b
Lezen: Psalm 67 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
De psalmdichter bidt om de zegen van God over allen die het van God verwachten. Deze zegen vraagt hij niet omdat het zo fijn is om Gods zegen te ervaren voor onszelf. Neen, hij vraagt deze zegen voor de gelovigen als een toerusting om voor anderen tot zegen te zijn. Dat is ook het grote geheim van de zegen van God. Die ervaren we alleen in het verlangen om voor anderen tot zegen te zijn.
Mensen die van knusse samenkomsten houden, bedriegen zichzelf als ze denken dat de gemoedsaandoeningen die ze daar opdoen, iets te maken hebben met de zegen van God.
Door de werking van de Heilige Geest wordt er in ons hart een verlangen geboren dat anderen, door ons leven heen, de weg van God zullen leren kennen, zodat alle volken Zijn heil zullen zien. Dan aarzelt God niet om ons de volheid van Zijn Geest toe te vertrouwen, waardoor Hij ons in staat stelt om betrouwbare getuigen van Hem te zijn in deze wereld. Laten we daarom vragen of God ons wil verlossen van het op onszelf gerichte verlangen naar een zegen uit de hemel.
We moeten elkaar steeds weer voorhouden en voortdurend in herinnering brengen, al psalmen en geestelijke liederen zingend en Gode dank brengend in onze harten, dat het voor ons, als Christenen, het hoogste doel en de grootste vreugde moet zijn dat alle natiën zich verheugen en jubelen in de Here, hun God. Dit vreugdevolle gebeuren zal er alleen zijn, als alle mensen om ons heen in ons leven zien, hoe God ons zegent in het werk van onze handen: „De aarde gaf haar gewas”.
Die zegen zal er zijn, als we iedereen om ons heen willen laten delen in het gezegend zijn door God.

Reageren Printen Mail-a-friend

Meldt u hier aan om het dagboek per e-mail te ontvangen.


Vindt u deze site waardevol? Een donatie wordt zeer gewaardeerd!
 
Feestdagen 2022-2023
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
02/04Palmzondag
03/04Maandag
04/04Dinsdag
05/04Woensdag
06/04Donderdag
07/04Goede Vrijdag
08/04Zaterdag
09/04Paaszondag
10/04Paasmaandag
18/05Hemelvaartsdag
28/05Pinksterzondag
29/05Pinkstermaandag