Introtekst
November2021
ZoMaDiWoDoVrZa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema.

27 november
„Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden” Rom.10:12b,13
Lezen: Lucas 18:35-43 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
In de tekst van vandaag lezen we dat behouden worden betekent dat Jezus een onuitputtelijke Heer is voor wie Hem aanroepen. Het is niet Gods bedoeling dat we in deze wereld als bedelaars leven. Integendeel, God wil Zich aan ons betonen als een Bron van heil. Waarom leven we dan vaak nog zo onbijbels, zo armoedig? Zijn we misschien vergeten om onder alle omstandigheden de Naam van Jezus aan te roepen? Ja, het is waar, de mensen om ons heen zullen zich dan vaak ergeren en het overdreven vinden: God kan Zich niet met allerlei kleine details bemoeien. Hij is slechts een God van de grote lijnen...
De Farizeeën en andere vrome lieden die zoveel van God afwisten dat ze ‘Hem in hun vestzakje’ hadden, zullen Bartimeüs ook wel gezegd hebben, dat hij met z’n gebrek moest leren leven... Maar toen hem verteld werd dat Jezus voorbijkwam, riep hij: „Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus, Zoon van David! Wat een geloofsgetuigenis! Hiermee beleed Bartimeüs dat hij geloofde dat Jezus de beloofde Messias was. Dat geloofde hij met heel zijn hart, maar het bleef daar niet bij! Hij ging verder! Paulus zegt later: „Want wie met het hart gelooft en met de mond belijdt... zal behouden worden”. Ondanks alle bestraffingen blijft Bartimeüs roepen en Jezus vraagt hem zonder enige beperking: „Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?” Immers: in geloof heeft hij aangeroepen en dan is God een onuitputtelijk Heer!
Laten we meer met ons hart in Hem geloven en ook veel meer met onze mond Hem belijden. Pas dan kan Hij Zich ook in ons verheerlijken door ons bij Zich te roepen zoals de blinde bedelaar, zoals allen die kinderlijk op Hem hoopten...

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag