Introtekst
Mei2022
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

Donderdag voor Pasen
„En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Heb.5:8
Lezen: Marcus 14:32-42 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Jezus was gewoon, als Hij in Jeruzalem was, om met Zijn discipelen de nacht door te brengen in de Hof van Getsemane. Zo ook nu, de avond voor de grote sabbats avond.
Wat had Jezus er naar verlangd om samen met de Zijnen het Pascha te eten. En wat heeft Hij hun nog veel geleerd over de geheimenissen van Zijn Koninkrijk: “...de eerste onder u worde als de jongste en de leider als de dienaar”(Luc.22:26). Was Hij hun daar niet steeds in voorgegaan, dag na dag?! Maar nu in de Hof gaat Jezus niet slapen, nee, weg is de vreugde van het Pascha: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe...”. Het zijn de drie meest intieme vrienden van Hem die Hij dit toevertrouwt: “Blijft hier en waakt!” Vervolgens gaat Hij alleen een weinig verder en bidt, dat, indien het mogelijk ware, deze vreselijke drinkbeker aan Hem voorbij zou gaan, maar: “Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt!”
Wat een overgave van de Zoon aan Zijn Vader! Wat een angst voor Hem die zonder de Vader niets kon doen (Joh.5:19), om van God verlaten straks te sterven aan het kruis...
Als Hij bij Zijn discipelen komt, vindt Hij hen slapende. “Waart gij niet bij machte één uur te waken?”...Nee, deze strijd strijdt Hij alleen, als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Weer gaat Hij alleen en roept tot God; maar als Hij de derde keer terug komt bij Zijn slapende discipelen, dan heeft Hij Zijn strijd gestreden: geheel overgegeven aan de wil van de Vader zegt Hij: “Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg... De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren”.
O, lieflijk Lam van God, laat ons met U sterven, opdat wij zullen delen in Uw verheerlijking (Rom.8:17)!

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag