Introtekst
Februari2022
ZoMaDiWoDoVrZa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema.

17 februari
„Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke natuur.” 2 Pet.1:4a
Lezen: Romeinen 8:9-17 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Wij zijn vaak veel te weinig doordrongen van de geweldige roeping waarmee God ons geroepen heeft! Paulus zegt: „Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont” (:9).
God verwacht dus van ons dat wij niet meer in het vlees leven maar in de Geest. Dat kan alleen als wij uit de Geest geboren zijn (Joh.3:6).
Daarom heeft Jezus ook gezegd: „Gij moet wederom geboren worden”! Dat is noodzakelijk. Daarom is Jezus op de aarde gekomen, om dit te bewerken voor een ieder die Hem gehoorzamen wil. Maar dit leven in de Geest is niet een steriel, vroom leven. Het doet ons staan in de harde werkelijkheid van deze wereld, als een rots in de branding. Maar we zijn geen rots als we nog door allerlei verleidingen meegesleept worden. Daarom moeten de werkingen des lichaams gedood worden, zoals Paulus dit noemt (:13). Want anders kunnen we onmogelijk echt uit de Geest leven. Het is juist door de Geest van God dat allerlei begeerten op materieel gebied in ons leven afsterven. Dat is geen vreugdevol gebeuren, dat gaat niet zonder tranen. Dit sterven aan het ingekankerde materialisme is in wezen het lijden om Christus wil, waar de Bijbel zoveel over spreekt.
Jezus heeft hier op aarde het meest geleden onder de wereldgezindheid van de gelovigen uit Zijn tijd. Zo zullen ook wij, als we in Zijn voetstappen willen gaan, het meest lijden onder de smaad en spot van de verwereldlijkte gelovigen om ons heen. Maar wanneer we dit lijden met vreugde aanvaarden, zullen we ontdekken hoe we steeds meer, in alle opzichten, deel krijgen aan de Goddelijke natuur, die zo rijk ook van Jezus’ leven afstraalde.

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
13/05Hemelvaartsdag
23/05Pinksterzondag
24/05Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag