Introtekst
Mei2022
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

Goede Vrijdag
„Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” Gal.3:13
Lezen: Lucas 23:44-49 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Wat moet er door de mensen zijn heengegaan toen midden op de dag ineens de zon verduisterd werd? Sommigen zullen misschien gedacht hebben: ‘Dat komt wel vaker voor!’ Wel ja, een flinke zandstorm kan het goed donker maken in Jeruzalem, dus dan maar verder blijven kijken naar dat machtige schouwspel: drie kruisen op de kruisheuvel!
De tempelbewaarders hadden het te druk om naar de kruisiging van Jezus te gaan, hun een zorg! Wat moet er door hen zijn heengegaan toen plotseling het Voorhangsel, dat scheiding maakte tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen, scheurde? Ach, het moest misschien nodig vernieuwd worden. Maar goed dat zo veel mensen nu op de kruisheuvel waren...
De zonsverduistering noch het scheuren van het Voorhangsel hoeft de geschiedschrijvers geschokt te hebben, maar voor de gelovigen was en is het een teken van God!
Als de Zoon van God voor ons tot een vloek wordt, waarom zou dan de zon nog schijnen?! Heel de schepping is in de zondeval meegesleept. Zou heel de schepping dan ook niet betrokken zijn bij het grootste gebeuren van de geschiedenis der mensheid? Hier ging de belofte, door God al aan Eva gegeven, in vervulling: de zonde, die scheiding gebracht had tussen de allerheiligste God en Zijn schepsel dat naar Zijn Beeld was geschapen, valt weg... Het voorhang, dat in de tempel scheiding maakte tussen God en Zijn volk, scheurde!
Dit alles gebeurde toen Jezus, door Zijn Vader verlaten, aan het kruis hing en stierf! Velen haalden hun schouders op. Ze hadden gezegd: “Indien Gij Gods Zoon zijt, kom af van het kruis!” En Hij deed het niet... Maar wie heeft met de hoofdman, toen hij dit alles zag geschieden, gezegd: “Waarlijk dit was een Zoon Gods”(Matt.27:54)?

We starten weer met stilteretraites!
Er is nog plaats bij de eerstkomende stilteretraite van 2 t/m 4 februari:
Stilteretraitie op de Kleine Hoeve

Reageren Printen Mail-a-friend

Meldt u hier aan om het dagboek per e-mail te ontvangen.


Vindt u deze site waardevol? Een donatie wordt zeer gewaardeerd!
 
Feestdagen 2022-2023
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag