Introtekst
Mei2022
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts.

23 mei
„Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Pet.5:7
Lezen: Numeri 12:1-9 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Mozes was gehuwd met Zippora, een dochter van de Midianitische priester Jetro die zelf ook een afstammeling van Abraham was.
Dat Mirjam, de zuster van Mozes, hem minachtte om zijn huwelijk met zijn Ethiopische vrouw was misschien omdat hij hierdoor het monogame huwelijksprincipe verbrak, dat in die tijd geëerd werd, of omdat deze vrouw een afstammelinge was van Cham, die door Noach vervloekt werd (Gen.9:25).
Nu doet het er helemaal niet toe of Mirjam goede gronden had om Mozes te minachten en ook niet of Mozes er goed aan had gedaan om met deze vrouw te trouwen. Wat er wel toe doet is dat Mirjam deze kritiek gebruikte om zichzelf meer op de voorgrond te schuiven.
Laten we er goed van doordrongen zijn dat dit vaak de voornaamste beweegreden is van de kritiek in deze wereld! Paulus zegt: „De liefde zoekt zichzelf niet” (1Kor.13:5), en waar de liefde regeert, is kritiek uit zucht tot zelfverheffing ondenkbaar!
Nu zal iemand die echt met God rekening houdt en Zijn wil doen wil altijd onderwerp van hevige kritiek zijn, zegt de Schrift. Maar hij hoeft nooit bang te zijn voor die kritiek. Want de gemeenste kritiek kan hem niet schaden. Hoe duidelijk heb ik dat in mijn eigen leven mogen ervaren.
Jezus zegt: „Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren”. Met „eren” wordt niet bedoeld op de handen dragen, maar in de handen dragen. God zal dus voor hem zorgen.
Daarom slaat God Mirjam met melaatsheid, omdat zij eer en aandacht voor zichzelf zoekt door kritiek te hebben op Mozes, de zo bruikbare en zeer beminde dienstknecht van God.

We starten weer met stilteretraites!
Er is nog plaats bij de eerstkomende stilteretraite van 2 t/m 4 februari:
Stilteretraitie op de Kleine Hoeve

Reageren Printen Mail-a-friend

Meldt u hier aan om het dagboek per e-mail te ontvangen.


Vindt u deze site waardevol? Een donatie wordt zeer gewaardeerd!
 
Feestdagen 2022-2023
10/04Palmzondag
11/04Maandag
12/04Dinsdag
13/04Woensdag
14/04Donderdag
15/04Goede Vrijdag
16/04Zaterdag
17/04Paaszondag
18/04Paasmaandag
26/05Hemelvaartsdag
05/06Pinksterzondag
06/06Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag