Introtekst
November2023
ZoMaDiWoDoVrZa
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.

Lectio Divina: in de aanloop naar het feest van de komst van de Here Jezus nodigen we u uit met ons mee te 'luisteren in de stilte'. Voor meer informatie, uitzend-tijdstippen en livestream-links, zie de toelichting en uitzenddata.

27 november
„Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden” Rom.10:12b,13
Lezen: Lucas 18:35-43 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
In de tekst van vandaag lezen we dat behouden worden betekent dat Jezus een onuitputtelijke Heer is voor wie Hem aanroepen. Het is niet Gods bedoeling dat we in deze wereld als bedelaars leven. Integendeel, God wil Zich aan ons betonen als een Bron van heil. Waarom leven we dan vaak nog zo onbijbels, zo armoedig? Zijn we misschien vergeten om onder alle omstandigheden de Naam van Jezus aan te roepen? Ja, het is waar, de mensen om ons heen zullen zich dan vaak ergeren en het overdreven vinden: God kan Zich niet met allerlei kleine details bemoeien. Hij is slechts een God van de grote lijnen...
De Farizeeën en andere vrome lieden die zoveel van God afwisten dat ze ‘Hem in hun vestzakje’ hadden, zullen Bartimeüs ook wel gezegd hebben, dat hij met z’n gebrek moest leren leven... Maar toen hem verteld werd dat Jezus voorbijkwam, riep hij: „Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Jezus, Zoon van David! Wat een geloofsgetuigenis! Hiermee beleed Bartimeüs dat hij geloofde dat Jezus de beloofde Messias was. Dat geloofde hij met heel zijn hart, maar het bleef daar niet bij! Hij ging verder! Paulus zegt later: „Want wie met het hart gelooft en met de mond belijdt... zal behouden worden”. Ondanks alle bestraffingen blijft Bartimeüs roepen en Jezus vraagt hem zonder enige beperking: „Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?” Immers: in geloof heeft hij aangeroepen en dan is God een onuitputtelijk Heer!
Laten we meer met ons hart in Hem geloven en ook veel meer met onze mond Hem belijden. Pas dan kan Hij Zich ook in ons verheerlijken door ons bij Zich te roepen zoals de blinde bedelaar, zoals allen die kinderlijk op Hem hoopten...

Reageren Printen Mail-a-friend

Meldt u hier aan om het dagboek per e-mail te ontvangen.


Vindt u deze site waardevol? Een donatie wordt zeer gewaardeerd!

De eerstkomende stilteretraite is van 2 t/m 4 februari: Kleine Hoeve

 
Feestdagen 2022-2023
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
02/04Palmzondag
03/04Maandag
04/04Dinsdag
05/04Woensdag
06/04Donderdag
07/04Goede Vrijdag
08/04Zaterdag
09/04Paaszondag
10/04Paasmaandag
18/05Hemelvaartsdag
28/05Pinksterzondag
29/05Pinkstermaandag