Introtekst
Maart2021
ZoMaDiWoDoVrZa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene.
Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts. Daarnaast wordt op sommige dagen de ochtendwijding of dagsluiting uitgezonden. Zie het het uitzendschema.

19 maart
„De Here ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.” Ex.34:6
Lezen: 2 Petrus 1:3-11 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
Als wij het eeuwige leven ontvangen hebben en hebben geleerd om kinderlijk ontzag voor onze hemelse Vader te hebben, dan weten we tot in het diepst van ons hart dat er niets in onszelf was, dat er voor in aanmerking kwam, maar dat het de ontferming des Heren was. Hij heeft ons hiermee begiftigd door Zijn Goddelijke kracht (:3). En laat het dan goed tot ons doordringen, dat God ons deze geweldige toerusting niet gegeven heeft voor onszelf, maar om er anderen mee te dienen! Dit komt hier tot uitdrukking door het woordje „opdat”.
Petrus spreekt over wij als dienstknechten van Jezus Christus (:1) en met gij worden de mensen bedoeld die door de dienst van Petrus tot een even kostbaar geloof zijn gekomen als de apostelen. Petrus is daarom door God met zeer grote en kostbare beloften begiftigd opdat wij, die gehoor geven aan zijn boodschap, daardoor deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur (:4)!
Maar wie zou dan niet een dienstknecht van de Eeuwig Getrouwe willen zijn?! Met wat een geweldige opdracht mogen we staan in deze wereld! Laten we dan niet meer luisteren naar de stem van de aanklager, de duivel, die ons liever op ons falen wijst dan op deze Goddelijke roeping, maar laten we ons gelovig, dus vol vertrouwen, overgeven aan het Goddelijk Woord, dat vandaag tot ons komt. Als u, die dit leest, weet een Christen te zijn, ga dan leven vanuit het besef dat God ook ons met kostbare en zeer grote beloften begiftigd heeft, zodat de mensen om ons heen deel zullen krijgen aan de Goddelijke natuur. Dat betekent dat ook zij een nieuwe schepping mogen worden! Alle mensen om ons heen? Allen, die uitgekeken zijn op het klatergoud van deze wereld en zoeken naar God.

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Vindt u deze site waardevol? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! Zie donatiepagina.
 
Feestdagen 2021-2022
28/03Palmzondag
29/03Maandag
30/03Dinsdag
31/03Woensdag
01/04Donderdag
02/04Goede Vrijdag
03/04Zaterdag
04/04Paaszondag
05/04Paasmaandag
13/05Hemelvaartsdag
23/05Pinksterzondag
24/05Pinkstermaandag
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag