Introtekst
November2020
ZoMaDiWoDoVrZa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Titel
Welkom op de website bijbelsdagboek.nl. Elke dag geeft een bijbelgedeelte met een bijbehorende overdenking weer. De bijbeltekst bovenaan geeft een korte samenvatting van het gelezene. Er is ook een Engelse versie: Bread for our hearts

Op bepaalde dagen zenden we vanuit de B'ulah-hoeve de ochtendwijding of dagsluiting uit. Dit wordt op de dag zelf hieronder vermeld. Zie ook het uitzendschema.

30 november
„En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.” Joh.14:13
Lezen: Lucas 11:1-13 (Ga naar dit bijbelgedeelte)
De discipelen waren allen vrome Joden die van jongs af aan hadden leren bidden. Maar sinds zij Jezus hadden horen bidden, begrepen ze dat werkelijk bidden heel wat anders is dan mooie vrome gedachten omhoog zenden. Daarom zei één van hen: „Here, leer ons bidden”, waarop Jezus hun vele aanwijzingen geeft (Matt.6:6-9) en tenslotte een voorbeeld. Hij geeft geen formuliergebed, maar een voorbeeld om in de juiste gezindheid tot God te gaan. Daarom zegt Hij: „Bidt gij dan aldus” dat wil zeggen, op deze wijze.
Als we ophouden om het 'Onze Vader' als een formuliergebed na te zeggen en leren om in de gezindheid van het „Onze Vader” een eigen gebed te bidden, dat rechtstreeks uit een wedergeboren hart tot God uitgaat, dan worden onze gebeden weer zinvol en kunnen we weer antwoord vanuit de hemel verwachten.
„Uw Naam worde geheiligd” wil zeggen: als wij ons hart op God richten, wij beginnen met Zijn Naam groot te maken in lofprijzing en aanbidding.
„Uw Koninkrijk kome” wil zeggen: als wij ons biddend op God richten, wij dat moeten doen in het besef dat Zijn Koninkrijk baan zal breken op aarde. Hier ligt de basis van de wezenlijke onderwerping van onze wil aan Zijn Koninklijke Wil. Daarom is het goed om ons diep te buigen voor Hem en niet alleen met ons hart, maar ook met onze lippen eerbiedig te belijden dat, net als in de hemel, ook in ons hart Zijn Wil geschiede... Ach, wanneer we in die gezindheid bidden, wordt het haast begrijpelijk dat ons hart dan alleen nog maar dingen kan vragen waarin Hij verheerlijkt wordt en dan zal Jezus ons gebed ook kunnen verhoren!

Reageren Printen Mail-a-friend

Als u dagelijks het dagboek per e-mail wilt ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.


Indien u bijbelsdagboek.nl waardeert en ons wilt steunen, dan stellen we een bijdrage voor ons werk erg op prijs. U kunt dat heel eenvoudig hier (via iDeal) doen.
 
Feestdagen 2020-2021
25/12Eerste Kerstdag
26/12Tweede Kerstdag
28/03Palmzondag
29/03Maandag
30/03Dinsdag
31/03Woensdag
01/04Donderdag
02/04Goede Vrijdag
03/04Zaterdag
04/04Paaszondag
05/04Paasmaandag
13/05Hemelvaartsdag
23/05Pinksterzondag
24/05Pinkstermaandag